Έγγραφα

Καταστατικό του ΚΟΡΣΕΑΙ - ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε το κάνοντας click εδώ

Χορήγηση άδειας για συνέχιση έρευνας, κατά το 2016

Διαβάστε το κάνοντας click εδώ

Χορήγηση άδειας για τη διενέργεια υποβρύχιας έρευνας στο αρχιπέλαγος των νήσων Φούρνων 2015

Διαβάστε το κάνοντας click εδώ